27 grudnia 2021 r. Gospel Joy wziął udział w wielkim widowisku telewizyjnym, poświęconym 103 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Praca w tak doborowym towarzystwie twórców całego przedsięwzięcia artystów, muzyków, wszystkich ekip technicznych i organizacyjnych to niezwykły przywilej i ogromne doświadczenie.

Obejrzyj: CHWAŁA I ZWYCIĘSTWO! POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919.

Reportaże.